Zgody marketingowe

I. Treść zgody:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do końca 2021 roku przez firmę P&D Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799413, NIP: 6793188360, REGON: 384123185.

W celach marketingowych polegających na informowaniu mnie:

  • drogą e-mailową o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego
  • drogą telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego

Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:

  • adres email
  • numer telefonu

Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Pyszna subskrypcja

Zapisz mnie do newslettera (w każdej chwili mogę zrezygnować z wysyłki).