Zgody marketingowe

I. Treść zgody:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych do końca 2021 roku przez firmę P&D Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799413, NIP: 6793188360, REGON: 384123185.

W celach marketingowych polegających na informowaniu mnie:

  • drogą e-mailową o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego
  • drogą telefoniczną o promocjach dotyczących cateringu dietetycznego

Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:

  • adres email
  • numer telefonu

Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.